Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2012

valkyrie

Słabości

Bertolt Brecht

Ty żadnej

Ja miałem jedną:

Kochałem.

Reposted fromdomitrz domitrz viapoezja poezja
valkyrie

Kazimierz Dąbrowski - Posłanie do nadwrażliwych


Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność - wśród jego pewności
za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych zarażając się każdym bólem
za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna
za potrzebę oczyszczania rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi
bądźcie pozdrowieni.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za wasz lęk przed absurdem istnienia
i delikatność niemówienia innym tego co w nich widzicie
za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością
za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego,
za nieprzystosowanie do tego co jest a przystosowanie do tego co być powinno
za to co nieskończone - nieznane - niewypowiedziane
ukryte w was.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą twórczość i ekstazę
za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk
że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami.

Bądźcie pozdrowieni
za wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane -
(niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli
poznać wielkości tych, co przyjdą po was)
za to, że chcą was zmieniać zamiast naśladować
że jesteście leczeni zamiast leczyć świat
za waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę
za niezwykłość i samotność waszych dróg
bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi.
Reposted frompanpancerny panpancerny viapoezja poezja
valkyrie
1063 a18e 390
Reposted fromskidrow skidrow viamuminek muminek
valkyrie
2971 836b
Reposted fromparanoiac paranoiac
8587 dc94 390
Reposted fromyume21 yume21
valkyrie
Czas bywa samobójczy
i wisi godzinami na drzewach.
— 'Ucz się śmierci' Ewa Lipska
Reposted fromheatherly heatherly viapoezja poezja
valkyrie
"Każdy dotyk ma echo."


                                 /M. Świetlicki "Magnetyzm"/
Reposted fromdomitrz domitrz viapoezja poezja
valkyrie
"(...) Byłem spóźniony o trzy godziny,
potem o cztery, potem pięć.
Liczyłem, że czas się sam wyłączy,
pozwoli jakoś dojść do mety."

                                     /P. Sommer "Przegięcie"/
Reposted fromdomitrz domitrz viapoezja poezja
valkyrie
"Wszystko jest coraz bardziej za późno."


                                             Mrożek
Reposted fromdomitrz domitrz viapoezja poezja
valkyrie
PISAŁEM
Tadeusz Różewicz


Pisałem
chwilę albo godzinę
wieczór noc
ogarniał mnie gniew
drżałem albo niemy
siedziałem obok siebie
oczy zachodziły mi łzami
pisałem już bardzo długo
nagle spostrzegłem
że nie mam w ręku pióra
Reposted fromKenroh Kenroh viapoezja poezja
valkyrie
Jak winny-li-niewinny sumienia wyrzut,
Że się żyje gdy umarło tylu tylu tylu...
— Edward Stachura "Jak"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viapoezja poezja

May 22 2012

valkyrie
KOCHANKOWIE


Po śmierci staniemy się kwiatami.

W dzień będziemy ludziom na radość
a w nocy będziemy sami.

                                        K. Biebl
Reposted fromdomitrz domitrz viapoezja poezja
valkyrie

Wesele

Maria Banus

W sypialni był czarny kosmiczny ziąb.

 

Rozbierz się, poprosiłam go, ogrzej mnie.

 

Najpierw odkręcił sobie głowę, zgrzytała jak Saturn

wydzierający się z uchwytu swych pierścieni

albo jakby korek, co kwiczy

w szklanym gardle butelki.

Odkręcił sobie prawą rękę z gwintem

jak na pocisku.

Odkręcił lewą rękę

jak obła metaliczna rakieta.

Odkręcił sobie sztuczną prawą nogę

klnąc jak szofer na przerywający silnik ciężarówki.

Odkręcił sztuczną lewą nogę

z jękiem żelaza o żelazo

jak w kotłowni.

 

Podczołgałam się do jego serca,

położyłam mu głowę na piersi,

wsłuchałam się w tętno jego serca.

Nie zgrzytało, nie szczękało, nie miotało się

w rytmie eksplozji:

biło.

 

Dookoła wyrosły źdźbła trawy

i z leszczyny wyjrzał pyszczek królika,

jakieś niebo

z mleczną strużką chmury. I wtedy wreszcie

zapłakałam.

Reposted fromdomitrz domitrz viapoezja poezja
valkyrie

Zawsze

Pablo Neruda

Wobec ciebie

nie jestem zazdrosny.

 

Przyjdź z mężczyzną

za plecami,

przyjdź mając ich stu we włosach,

przyjdź z tysiącem ich od piersi do stóp,

przyjdź jak rzeka

pełna topielców

na spotkanie ze wściekłym morzem,

wieczną pianą i burzą.

 

Przynieś ich wszystkich

tam gdzie czekam:

zawsze będziemy sami,

zawsze będziemy ty i ja

sami na ziemi

aby rozpocząć życie.

Reposted fromdomitrz domitrz viapoezja poezja
valkyrie

Kazimierz Dąbrowski - Posłanie do nadwrażliwych


Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność - wśród jego pewności
za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych zarażając się każdym bólem
za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna
za potrzebę oczyszczania rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi
bądźcie pozdrowieni.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za wasz lęk przed absurdem istnienia
i delikatność niemówienia innym tego co w nich widzicie
za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością
za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego,
za nieprzystosowanie do tego co jest a przystosowanie do tego co być powinno
za to co nieskończone - nieznane - niewypowiedziane
ukryte w was.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą twórczość i ekstazę
za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk
że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami.

Bądźcie pozdrowieni
za wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane -
(niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli
poznać wielkości tych, co przyjdą po was)
za to, że chcą was zmieniać zamiast naśladować
że jesteście leczeni zamiast leczyć świat
za waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę
za niezwykłość i samotność waszych dróg
bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi.
Reposted frompanpancerny panpancerny viapoezja poezja

May 13 2012

valkyrie
Reposted fromdeletedd deletedd

May 10 2012

valkyrie
8162 9ce0 390
Reposted frommiksotrofizm miksotrofizm viaankaottak94 ankaottak94
valkyrie
valkyrie
Reposted frompokemon pokemon
valkyrie
8107 026b 390
Reposted fromniiks niiks viamuminek muminek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl